23710 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Πολύγυρος Χαλκιδικής

23710 - Πολύγυρος Χαλκιδικής. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2371» ● Polygyros Xalkidikis dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23710 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Πολύγυρος Χαλκιδικής της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Πολύγυρου ● Polygyros Xalkidikis in Greece. Telephone area – dialing code

Πολύγυρος Χαλκιδικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Πολύγυρος Χαλκιδικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Poluguros Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυγύρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πολύγυρο | Polygyros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ορμύλια Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Ορμύλια Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Ormulia Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ορμύλιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ορμύλια | Ormylia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλάτιστα Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Γαλάτιστα Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Galatista Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γαλάτιστας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γαλάτιστα | Galatista phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλύβες Χαλκιδικής Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2371

Καλύβες Χαλκιδικής Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2371 ● Kaluves Xalkidikhs Makedonia Voreia Ellada | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) των Καλυβών Χαλκιδικής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Καλύβες Χαλκιδικής | Kalyves Xalkidikis dialing code.

Περισσότερα »

Ταξιάρχης Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Ταξιάρχης Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Taksiarxhs Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ταξιάρχη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ταξιάρχη | Taxiarchis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιοχώρα Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Παλαιοχώρα Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Palaioxora Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παλαιοχώρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παλαιοχώρα | Palaioxora phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βράσταμα Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Βράσταμα Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Vrastama Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βραστάμων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Βράσταμα | Vrastama phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεταμόρφωση Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Μεταμόρφωση Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Metamorfosh Xalkidikhs Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεταμόρφωσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεταμόρφωση | Metamorfosi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ριζά Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2371

Ριζά Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2371 ● Riza Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ριζών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ριζά | Riza phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δουμπιά Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371

Δουμπιά Πολύγυρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2371 ● Doumpia Xalkidikhs Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Δουμπιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Δουμπιά | Doubia Chalkidikis phone - dialing code.

Περισσότερα »