23510 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Κατερίνη Πιερίας

23510 - Κατερίνη Πιερίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2351» ● Katerini Pierias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23510 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Κατερίνη Πιερίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Δίου – Ολύμπου, Κατερίνης και Πύδνας – Κολινδρού ● Katerini Pierias in Greece. Telephone area – dialing code

Κατερίνη Πιερίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Κατερίνη Πιερίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Katerinh Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κατερίνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κατερίνη | Katerini phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορινός Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Κορινός Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Korinos Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κορινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κορινό | Korinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλιθέα Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Καλλιθέα Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Kallithea Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλιθέας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλιθέα | Kallithea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περίσταση Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Περίσταση Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Peristash Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Περίστασης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Περίσταση | Peristasi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρίτσα Δίου – Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Καρίτσα Δίου - Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Karitsa Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρίτσα | Karitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σβορώνος Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Σβορώνος Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Svoronos Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σβορώνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σβορώνο | Svoronos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βροντού Δίου – Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351

Βροντού Δίου - Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2351 ● Vrontou Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βροντούς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βροντού | Vrontou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κονταριώτισσα Δίου – Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2351

Κονταριώτισσα Δίου - Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2351 ● Kontariotissa Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κονταριώτισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κονταριώτισσα | Kondariotissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Έφεσος Δίου – Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2351

Νέα Έφεσος Δίου - Ολύμπου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2351 ● Nea Efesos Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Εφέσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Έφεσο | Nea Efesos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λόφος Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2351

Λόφος Κατερίνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2351 ● Lofos Pierias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λόφου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λόφο | Lofos phone - dialing code.

Περισσότερα »