23430 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Πολύκαστρο Κιλκίς

23430 - Πολύκαστρο Κιλκίς. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2343» ● Polykastro Kilkis in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23430 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Πολύκαστρο Κιλκίς της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Παιονίας ● Polykastro Kilkis in Greece. Telephone area – dialing code

Πολύκαστρο Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Πολύκαστρο Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Polukastro Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολύκαστρο | Polykastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γουμένισσα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Γουμένισσα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Goumenissa Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γουμένισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γουμένισσα | Goumenissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αξιούπολη Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Αξιούπολη Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Aksioupolh Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αξιούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αξιούπολη | Axioupoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ευρωπός Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Ευρωπός Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Eyropos Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ευρωπού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ευρωπό | Evropos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Πέτρος Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Άγιος Πέτρος Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Agios Petros Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Πέτρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Πέτρο | Agios Petros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γοργόπη Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Γοργόπη Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Gorgoph Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γοργόπης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γοργόπη | Gorgopi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άσπρος Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2343

Άσπρος Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2343 ● Aspros Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άσπρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άσπρο | Aspros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γρίβα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2343

Γρίβα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2343 ● Griva Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γρίβας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γρίβα | Griva phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποντοηράκλεια Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Ποντοηράκλεια Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Pontohrakleia Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ποντοηράκλειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ποντοηράκλεια | Pontoirakleia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τούμπα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2343

Τούμπα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2343 ● Toumpa Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τούμπας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τούμπα | Toumpa phone - dialing code.

Περισσότερα »