23410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Κιλκίς Μακεδονίας

23410 - Κιλκίς Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2341» ● Kilkis Makedonias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Κιλκίς Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Κιλκίς ● Kilkis Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Κιλκίς Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Κιλκίς Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Kilkis Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κιλκίς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κιλκίς | Kilkis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Σάντα Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Νέα Σάντα Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Nea Santa Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Σάντας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Σάντα | Nea Santa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Αγιονέρι Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Νέο Αγιονέρι Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Neo Agioneri Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Αγιονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Αγιονέρι | Neo Agioneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμπάνης Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341

Καμπάνης Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341 ● Kampanhs Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καμπάνη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καμπάνη | Kampanis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταθμός Μουριών Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Σταθμός Μουριών Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Stathmos Mourion Kilkis Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταθμού Μουριών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταθμό Μουριών | Stathmos Mourion dialing code.

Περισσότερα »

Κρηστώνη Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341

Κρηστώνη Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341 ● Krhstonh Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρηστώνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρηστώνη | Kristoni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλλικός Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341

Γαλλικός Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341 ● Gallikos Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γαλλικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Γαλλικό | Gallikos Kilkis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιό Αγιονέρι Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Παλαιό Αγιονέρι Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Palaio Agioneri Kilkis Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιού Αγιονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαιό Αγιονέρι | Palaio Agioneri dialing code.

Περισσότερα »

Πεδινό Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341

Πεδινό Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341 ● Pedino Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πεδινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πεδινό | Pedino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χέρσο Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341

Χέρσο Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341 ● Xerso Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χέρσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χέρσο | Cherso phone - dialing code.

Περισσότερα »