23320 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νάουσα Ημαθίας

23320 - Νάουσα Ημαθίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2332» ● Naousa Hmathias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23320 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νάουσα Ημαθίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Νάουσας ● Naousa Hmathias in Greece. Telephone area – dialing code

Νάουσα Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332

Νάουσα Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332 ● Naousa Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νάουσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νάουσα | Naousa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοπανός Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332

Κοπανός Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332 ● Kopanos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοπανού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κοπανό | Kopanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγγελοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Αγγελοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Aggeloxori Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγγελοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αγγελοχώρι | Aggeloxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Επισκοπή Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Επισκοπή Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Kodikos Episkoph Anthemion Hmathias Makedonia | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Επισκοπής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Επισκοπή | Episkopi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαρίνα Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332

Μαρίνα Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332 ● Marina Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαρίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαρίνα | Marina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λευκάδια Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Λευκάδια Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Leykadia Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λευκαδίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λευκάδια | Lefkadia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαρίεσσα Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Χαρίεσσα Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Xariessa Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χαρίεσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χαρίεσσα | Xariessa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μονόσπιτα Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Μονόσπιτα Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Monospita Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μονόσπιτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μονόσπιτα | Monospita phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολυπλάτανος Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Πολυπλάτανος Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Poluplatanos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυπλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πολυπλάτανο | Polyplatanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Ano Zervoxori Hmathias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Ζερβοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άνω Ζερβοχώρι | Ano Zervoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »