23310 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Βέροια Ημαθίας

23310 - Βέροια Ημαθίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2331» ● Veroia Hmathias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23310 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Βέροια Ημαθίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλεξάνδρειας και Βέροιας ● Veroia Hmathias in Greece. Telephone area – dialing code

Βέροια Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331

Βέροια Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331 ● Veroia Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βέροιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βέροια | Veroia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακροχώρι Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Μακροχώρι Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Makroxori Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μακροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μακροχώρι | Macrochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίκη Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Μελίκη Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Melikh Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελίκη | Meliki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Γεώργιος Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Άγιος Γεώργιος Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Agios Georgios Hmathias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Γεωργίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Γεώργιο | Agios Georgios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πατρίδα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331

Πατρίδα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331 ● Patrida Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πατρίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πατρίδα | Patrida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διαβατός Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Διαβατός Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Diavatos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διαβατού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Διαβατό | Diavatos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγκαθιά Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Αγκαθιά Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Agkathia Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγκαθιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγκαθιά | Agkathia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βεργίνα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331

Βεργίνα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331 ● Vergina Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βεργίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βεργίνα | Vergina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταυρός Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Σταυρός Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Stayros Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταυρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταυρό | stavros verias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουλούρα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Κουλούρα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Kouloura Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κουλούρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κουλούρα | Kouloura phone - dialing code.

Περισσότερα »