23250 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ηράκλεια Σερρών

23250 - Ηράκλεια Σερρών. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2325» ● Hrakleia Serron in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23250 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ηράκλεια Σερρών της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ηράκλειας ● Hrakleia Serron in Greece. Telephone area – dialing code

Ηράκλεια Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2325

Ηράκλεια Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2325 ● Hrakleia Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ηράκλειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ηράκλεια | Irakleia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποντισμένο Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Ποντισμένο Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Pontismeno Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ποντισμένου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ποντισμένο | Pontismeno Serres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοίμηση Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Κοίμηση Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Koimhsh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοίμησης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοίμηση | Koimisi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαλτερό Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Βαλτερό Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Valtero Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαλτερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βαλτερό | Valtero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσοχώραφα Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Χρυσοχώραφα Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Xrusoxorafa Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Χρυσοχωράφων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Χρυσοχώραφα | Xrysoxorafa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρπερή Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Καρπερή Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Karperh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρπερής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρπερή | Karperi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δασοχώρι Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Δασοχώρι Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Dasoxori Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δασοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δασοχώρι | Dasochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χείμαρρος Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Χείμαρρος Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Xeimarros Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χειμάρρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Χείμαρρο | Xeimarros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιθότοπος Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Λιθότοπος Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Lithotopos Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιθοτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λιθότοπο | Lithotopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιμνοχώρι Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325

Λιμνοχώρι Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2325 ● Limnoxori Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιμνοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λιμνοχώρι | Limnoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »