23240 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νέα Ζίχνη Σερρών

23240 - Νέα Ζίχνη Σερρών. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2324» ● Nea Zixni Serron in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23240 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νέα Ζίχνη Σερρών της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμφίπολης και Νέας Ζίχνης ● Nea Zixni Serron in Greece. Telephone area – dialing code

Νέα Ζίχνη Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Νέα Ζίχνη Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Nea Zixnh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Ζίχνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Ζίχνη | Nea Zixni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλιστράτη Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Αλιστράτη Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Alistrath Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλιστράτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλιστράτη | Alistrati phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ροδολίβος Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Ροδολίβος Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Rodolivos Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ροδολίβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ροδολίβο | Rodolivos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δραβήσκος Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Δραβήσκος Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Dravhskos Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δραβήσκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δραβήσκο | Draviskos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γάζωρος Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Γάζωρος Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Gazoros Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γαζώρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Γάζωρο | Gazoros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιοκώμη Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Παλαιοκώμη Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Palaiokomh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παλαιοκώμης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παλαιοκώμη | Palaiokomi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρώτη Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2324

Πρώτη Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2324 ● Proth Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πρώτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πρώτη | Proti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θολός Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Θολός Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Tholos Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θολού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Θολό | Tholos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Μπάφρα Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Νέα Μπάφρα Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Nea Mpafra Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Μπάφρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Μπάφρα | Nea Mpafra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαυρόλοφος Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Μαυρόλοφος Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Mayrolofos Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαυρολόφου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μαυρόλοφο | Mayrolofos phone - dialing code.

Περισσότερα »