23230 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σιδηρόκαστρο Σερρών

23230 - Σιδηρόκαστρο Σερρών. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2323» ● Sidirokastro Serron dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23230 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σιδηρόκαστρο Σερρών της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Σιντικής ● Sidirokastro Serron in Greece. Telephone area – dialing code

Σιδηρόκαστρο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Σιδηρόκαστρο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Sidhrokastro Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σιδηροκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σιδηρόκαστρο | Sidirokastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Πετρίτσι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Νέο Πετρίτσι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Neo Petritsi Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Πετριτσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Πετρίτσι | Neo Petritsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαμβακόφυτο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Βαμβακόφυτο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Vamvakofuto Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαμβακόφυτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βαμβακόφυτο | Vamvakofyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαροπό Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2323

Χαροπό Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2323 ● Xaropo Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χαροπού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χαροπό | Xaropo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βυρώνεια Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Βυρώνεια Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Vuroneia Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βυρώνειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βυρώνεια | Vyroneia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεγαλοχώρι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Μεγαλοχώρι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Megaloxori Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεγαλοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μεγαλοχώρι | Megaloxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χορτερό Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Χορτερό Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Xortero Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χορτερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χορτερό | Chortero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλαδοχώρι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Αχλαδοχώρι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Axladoxori Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχλαδοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αχλαδοχώρι | Achladochori Serron phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμαρωτό Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Καμαρωτό Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Kamaroto Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καμαρωτού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καμαρωτό | Kamaroto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γόνιμο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2323

Γόνιμο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2323 ● Gonimo Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γόνιμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γόνιμο | Gonimo phone - dialing code.

Περισσότερα »