23220 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Νιγρίτα Σερρών

23220 - Νιγρίτα Σερρών. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2322» ● Nigrita Serron in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23220 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Νιγρίτα Σερρών της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αμφίπολης και Βισαλτίας ● Nigrita Serron in Greece. Telephone area – dialing code

Νιγρίτα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Νιγρίτα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Nigrita Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νιγρίτας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νιγρίτα | Nigrita phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τερπνή Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Τερπνή Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Terpnh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τερπνής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τερπνή | Terpni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαυροθάλασσα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Μαυροθάλασσα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Mayrothalassa Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μαυροθάλασσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μαυροθάλασσα | Mayrothalassa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δημητρίτσι Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Δημητρίτσι Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Dhmhtritsi Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δημητριτσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δημητρίτσι | Dimitritsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φλάμπουρο Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Φλάμπουρο Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Flampouro Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φλάμπουρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φλάμπουρο | Flabouro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νικόκλεια Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Νικόκλεια Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Nikokleia Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νικόκλειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νικόκλεια | Nikokleia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τριανταφυλλιά Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Τριανταφυλλιά Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Triantafullia Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τριανταφυλλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τριανταφυλλιά | Triantafyllia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βέργη Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2322

Βέργη Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2322 ● Vergh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βέργης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βέργη | Vergi Serres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ίβηρα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2322

Ίβηρα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2322 ● Ivhra Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ιβήρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ίβηρα | Ivira phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανθή Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2322

Ανθή Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2322 ● Anthh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανθής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανθή | Anthi phone - dialing code.

Περισσότερα »