23210 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σέρρες Μακεδονίας

23210 - Σέρρες Μακεδονίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2321» ● Serres Makedonias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 23210 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σέρρες Μακεδονίας της Γεωγραφικής Ζώνης «23» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ● Μεγαλύτερο μέρος Ν. Φλώρινας). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Σερρών ● Serres Makedonias in Greece. Telephone area – dialing code

Σέρρες Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Σέρρες Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Serres Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σερρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σέρρες | Serres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Σούλι Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321

Νέο Σούλι Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321 ● Neo Souli Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Σουλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Σούλι | Neo Souli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λευκώνας Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Λευκώνας Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Leykonas Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λευκώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λευκώνα | Lefkonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκούταρι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Σκούταρι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Skoutari Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σκουταρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σκούταρι | Skoutari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Σκοπός Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321

Νέος Σκοπός Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321 ● Neos Skopos Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Σκοπού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Σκοπό | Neos Skopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στρυμονικό Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321

Στρυμονικό Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321 ● Strumoniko Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στρυμονικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στρυμονικό | Strymoniko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χρυσό Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321

Χρυσό Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321 ● Xruso Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χρυσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χρυσό | Xryso phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μητρούσι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Μητρούσι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Mhtrousi Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μητρουσίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μητρούσι | Mitrousi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκοτούσσα Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321

Σκοτούσσα Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321 ● Skotoussa Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκοτούσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκοτούσσα | Skotoussa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιο Πνεύμα Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321

Άγιο Πνεύμα Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321 ● Agio Pneyma Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Πνεύματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άγιο Πνεύμα | Agio Pnevma phone - dialing code.

Περισσότερα »