22860 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Θήρα Κυκλάδων

22860 - Θήρα Κυκλάδων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2286» ● Thira Kykladon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22860 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Θήρα Κυκλάδων της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Ανάφης, Θήρας, Ίου, Σικίνου και Φολεγάνδρου ● Thira Kykladon in Greece. Telephone area – dialing code

Εμπορειό Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Εμπορειό Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Emporeio Thhra Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εμπορειού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εμπορειό | Emporeion phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χώρα Ίου Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2286

Χώρα Ίου Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Xora Iou Kiklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χώρας Ίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χώρα Ίου | Chora of Ios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θήρα Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Θήρα Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Θήρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Θήρα | Fira phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσαριά Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Μεσαριά Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Mesaria Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεσαριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεσαριά | Mesaria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμάρι Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Καμάρι Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Kamari Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καμαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καμάρι | Kamari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρτεράδος Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2286

Καρτεράδος Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2286 ● Karterados Thhra Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καρτεράδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καρτεράδο | Karterados phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πύργος Καλλίστης Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2286

Πύργος Καλλίστης Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2286 ● Klhsh Purgos Kallisths Thhra Kukladon Kuklades | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πύργου Καλλίστης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πύργο Καλλίστης | Pyrgos Kallistis dialing code.

Περισσότερα »

Βόθωνας Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Βόθωνας Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Vothonas Thhra Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βόθωνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βόθωνα | Vothonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περίσσα Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Περίσσα Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Perissa Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Περίσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Περίσσα | Perissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Οία Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Οία Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Oia Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Οίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Οία | Oia phone - dialing code.

Περισσότερα »