22820 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Άνδρος Κυκλάδων

22820 - Άνδρος Κυκλάδων. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2282» ● Andros Kykladon in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22820 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Άνδρος Κυκλάδων της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Άνδρου ● Andros Kykladon in Greece. Telephone area – dialing code

Άνδρος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Άνδρος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Andros Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνδρο | Andros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μπατσί Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Μπατσί Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Mpatsi Andros Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μπατσί. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μπατσί | Batsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαύριo Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Γαύριo Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Gayri Andros Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γαυρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γαύριo | Gavrio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όρμος Κορθίου Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2282

Όρμος Κορθίου Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2282 ● Klhsh Ormos Korthiou Andros Kukladon Kuklades | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Όρμου Κορθίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Όρμο Κορθίου | Ormos Korthiou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πιτροφός Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Πιτροφός Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Pitrofos Andros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πιτροφού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πιτροφό | Pitrofos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσαριά Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Μεσαριά Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Mesaria Andros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεσαριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεσαριά | Mesaria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πίσω Μεριά Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2282

Πίσω Μεριά Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2282 ● Piso Meria Andros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πίσω Μεριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πίσω Μεριά | Piso Meria phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αποίκια Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Αποίκια Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Apoikia Andros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αποικίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αποίκια | Apoikia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλαδινό Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Αλαδινό Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Aladino Andros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αλαδινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αλαδινό | Aladino phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στενιές Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282

Στενιές Άνδρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2282 ● Stenies Andros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Στενιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Στενιές | Stenies phone - dialing code.

Περισσότερα »