22740 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Βολισσός Χίου

22740 - Βολισσός Χίου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2274» ● Volissos Xiou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22740 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Βολισσός Χίου της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Χίου και Ψαρών ● Volissos Xiou in Greece. Telephone area – dialing code

Ψαρά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Ψαρά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Psara Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ψαρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ψαρά | Psara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βολισσός Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Βολισσός Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Volissos Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βολισσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βολισσό | Volissos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παρπαριά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Παρπαριά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Parparia Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παρπαριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παρπαριά | Parparia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Ποταμιά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2274

Νέα Ποταμιά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2274 ● Nea Potamia Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Ποταμιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Ποταμιά | Nea Potamia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πισπιλούντα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2274

Πισπιλούντα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2274 ● Pispilounta Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πισπιλούντας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πισπιλούντα | Pispilounta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κουρούνια Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Κουρούνια Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Kourounia Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κουρουνίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κουρούνια | Kourounia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τρύπες Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Τρύπες Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Trupes Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Τρυπών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Τρύπες | Trypes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πιραμά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Πιραμά Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Pirama Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πιραμάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πιραμά | Pirama phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιο Γάλα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Άγιο Γάλα Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Agio Gala Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Γάλακτος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άγιο Γάλα | Agio Gala phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νενητούρια Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274

Νενητούρια Χίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2274 ● Nenhtouria Xiou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22740 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Νενητουρίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Νενητούρια | Nenitouria phone - dialing code.

Περισσότερα »