22730 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Σάμος

22730 - Σάμος. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2273» ● Samos in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22730 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Σάμος της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Ανατολικής Σάμου και Δυτικής Σάμου ● Samos in Greece. Telephone area – dialing code

Νέο Καρλόβασι Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Νέο Καρλόβασι Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Kodikos Neo Karlovasi Karlovasion Samou Aigaio | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Καρλοβασίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Καρλόβασι | Karlovasi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σάμος Αιγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2273

Σάμος Αιγαίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2273 ● Samos Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σάμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σάμο | Samos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μυτιληνιοί Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Μυτιληνιοί Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Mutilhnioi Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μυτιληνιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μυτιληνιούς | Mytilinioi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαθύ Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Βαθύ Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Vathu Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαθύ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βαθύ | Vathy phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυθαγόρειο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Πυθαγόρειο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Puthagoreio Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυθαγορείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πυθαγόρειο | Pythagoreio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χώρα Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Χώρα Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Xora Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χώρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χώρα | Xora phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαραθόκαμπος Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Μαραθόκαμπος Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Marathokampos Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαραθόκαμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μαραθόκαμπο | Marathokampos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοκκάρι Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Κοκκάρι Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Kokkari Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοκκαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κοκκάρι | كوكاري phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηραίο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273

Ηραίο Ανατολικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2273 ● Hraio Pagondou Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηραίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ηραίο | Heraion of Samos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοντακαίικα Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273

Κοντακαίικα Δυτικής Σάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2273 ● Kontakaiika Samou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22730 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κοντακαίικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κοντακαίικα | Kontakaiika phone - dialing code.

Περισσότερα »