22640 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Δομβραίνα Βοιωτίας

22640 - Δομβραίνα Βοιωτίας. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2264» ● Domvraina Voiotias in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22640 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Δομβραίνα Βοιωτίας της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Θήβας ● Domvraina Voiotias in Greece. Telephone area – dialing code

Δομβραίνα Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Δομβραίνα Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Domvraina Voiotias Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δομβραίνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δομβραίνα | Domvraina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόδρομος Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Πρόδρομος Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Prodromos Voiotias Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προδρόμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρόδρομο | Prodromos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελλοπία Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Ελλοπία Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Ellopia Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελλοπίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελλοπία | Ellopia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξηρονομή Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Ξηρονομή Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Kshronomh Voiotias Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ξηρονομής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ξηρονομή | Xironomi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλυκή Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Αλυκή Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Alukh Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλυκής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλυκή | Alyki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θίσβη Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Θίσβη Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Thisvh Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Θίσβης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Θίσβη | Thisvi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παραλία Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264

Παραλία Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2264 ● Paralia Voiotias Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παραλίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παραλία | Paralia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Νικόλαος Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2264

Άγιος Νικόλαος Θήβας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2264 ● Agios Nikolaos Domvrainhs Voiotias Sterea Ellada | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Νικολάου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Νικόλαο | Agios Nikolaos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όρμος Αγίου Ιωάννου Θήβας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2264

Όρμος Αγίου Ιωάννου Θήβας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2264 ● Oikismos Ormos Agiou Ioannou Voiotias Sterea Ellada | Map Phone Code

22640 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Ε.Κ.Π) του Όρμου Αγίου Ιωάννου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Όρμο Αγίου Ιωάννου | Ormos Agiou Ioannou dialing code.

Περισσότερα »