22540 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Μύρινα Λέσβου

22540 - Μύρινα Λέσβου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης (ΕΚΠ) «2254» ● Myrina Lesvou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22540 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Μύρινα Λέσβου της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αγίου Ευστρατίου και Λήμνου ● Myrina Lesvou in Greece. Telephone area – dialing code

Μύρινα Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Μύρινα Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Murina Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μύρινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μύρινα | Myrina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μούδρος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Μούδρος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Moudros Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μούδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μούδρο | Moudros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ατσική Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Ατσική Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Atsikh Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ατσικής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ατσική | Atsiki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Δημήτριος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254

Άγιος Δημήτριος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254 ● Kodikos Agios Dhmhtrios Lhmnos Lesvou Aigaio | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Δημητρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Δημήτριο | Agios Dimitrios dialing code.

Περισσότερα »

Κοντοπούλι Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254

Κοντοπούλι Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254 ● Kontopouli Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοντοπουλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κοντοπούλι | Kontopouli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατύ Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Πλατύ Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Platu Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατύ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πλατύ | Platy phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοντιάς Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Κοντιάς Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Kontias Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοντιά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κοντιά | Kontias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάσπακας Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Κάσπακας Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Kaspakas Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάσπακα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κάσπακα | Kaspakas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θάνος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254

Θάνος Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2254 ● Thanos Lhmnos Lesvou Aigaio Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Θάνο | Thanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Κούταλη Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254

Νέα Κούταλη Λήμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2254 ● Nea Koutalh Lhmnos Lesvou Aigaio Phone Code | Map Phone Code

22540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Κούταλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Κούταλη | Nea Koutali phone - dialing code.

Περισσότερα »