22440 ● Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου | Αρχάγγελος Δωδεκανήσου

22440 - Αρχάγγελος Δωδεκανήσου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2244» ● Arxaggelos Dodekanisou dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22440 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αρχάγγελος Δωδεκανήσου της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ρόδου ● Arxaggelos Dodekanisou in Greece. Telephone area – dialing code

Λάερμα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Λάερμα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Laerma Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λάερμων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λάερμα | Laerma phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βάτι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Βάτι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Vati Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βατίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βάτι | Vati phone - dialing code.

Περισσότερα »

Προφίλια Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Προφίλια Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Profilia Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Προφίλιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Προφίλια | Profilia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ίστριος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Ίστριος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Istrios Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ιστρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ίστριο | Istrios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κατταβία Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Κατταβία Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Kattavia Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κατταβίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κατταβία | Kattavia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πεύκοι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Πεύκοι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Peykoi Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πεύκων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Πεύκους | Pefkos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρνίθα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Αρνίθα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Arnitha Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αρνίθας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αρνίθα | Arnitha phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κιοτάρι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Κιοτάρι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Kiotari Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κιοταρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κιοτάρι | Kiotari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσαναγρός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244

Μεσαναγρός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244 ● Klhsh Mesanagros Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεσαναγρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μεσαναγρό | Mesanagros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαράκι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Χαράκι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Xaraki Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χαρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χαράκι | Charaki phone - dialing code.

Περισσότερα »