22440 ● Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου | Αρχάγγελος Δωδεκανήσου

22440 - Αρχάγγελος Δωδεκανήσου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2244» ● Arxaggelos Dodekanisou dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22440 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Αρχάγγελος Δωδεκανήσου της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ρόδου ● Arxaggelos Dodekanisou in Greece. Telephone area – dialing code

Αρχάγγελος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244

Αρχάγγελος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244 ● Klhsh Arxaggelos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρχαγγέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αρχάγγελο | Archangelos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάρδος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Λάρδος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Lardos Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λάρδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λάρδο | Lardos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάσαρη Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Μάσαρη Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Masarh Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μασάρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μάσαρη | Masari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαλώνας Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Μαλώνας Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Malonas Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαλώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μαλώνα | Malonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λίνδος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Λίνδος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Lindos Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λίνδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λίνδο | Lindos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γεννάδι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Γεννάδι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Gennadi Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γενναδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γεννάδι | Gennadi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πυλώνας Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Πυλώνας Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Pulonas Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πυλώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πυλώνα | Pylonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάλαθος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Κάλαθος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Kalathos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλάθου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάλαθο | Kalathos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Απολακκιά Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Απολακκιά Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Apolakkia Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Απολακκιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Απολακκιά | Apolakkia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ασκληπιείο Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244

Ασκληπιείο Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2244 ● Klhsh Asklhpieio Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ασκληπιείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ασκληπιείο | Asklipio phone - dialing code.

Περισσότερα »