22430 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Κάλυμνος Δωδεκανήσου

22430 - Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2243» ● Kalymnos Dodekanisou dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22430 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Κάλυμνος Δωδεκανήσου της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αστυπάλαιας και Καλύμνου ● Kalymnos Dodekanisou in Greece. Telephone area – dialing code

Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Κάλυμνος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλύμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάλυμνο | Pothia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάνορμος Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Πάνορμος Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Klhsh Panormos Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πανόρρμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πάνορμο | Panormos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αστυπάλαια Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Αστυπάλαια Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Astupalaia Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αστυπάλαιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αστυπάλαια | Astypalea phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βαθύς Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2243

Βαθύς Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2243 ● Kodikos Vathus Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βαθύ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βαθύ | Vathys phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μυρτιές Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Μυρτιές Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Klhsh Murties Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μυρτιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Μυρτιές | Myrties phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άργος Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2243

Άργος Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2243 ● Kodikos Argos Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άργους. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άργος | Argos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βοθύνοι Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Βοθύνοι Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Klhsh Vothunoi Kalumnos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Βοθύνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Βοθύνους | Vothynoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανάληψη Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Ανάληψη Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Analhpsh Astupalaia Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανάληψης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανάληψη | Analipsi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιβάδια Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Λιβάδια Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Livadia Astupalaia Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λιβαδιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λιβάδια | Livadia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τέλενδος Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Τέλενδος Καλύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Nisi Telendos Kalumnos Dodekanhsa Phone Code | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τελένδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τέλενδο | Telendos phone - dialing code.

Περισσότερα »