22410 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Ρόδος Δωδεκανήσου

22410 - Ρόδος Δωδεκανήσου. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2241» ● Rodos Dodekanisou in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22410 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Ρόδος Δωδεκανήσου της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Ρόδου ● Rodos Dodekanisou in Greece. Telephone area – dialing code

Ρόδος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2241

Ρόδος Δωδεκανήσου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2241 ● Rodos Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ρόδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ρόδο | Rhodes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ιαλυσός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Ιαλυσός Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Ialusos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ιαλυσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ιαλυσό | Ialysos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αφάντου Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Αφάντου Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Afantou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αφάντου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αφάντου | Afantou municipality phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρεμαστή Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Κρεμαστή Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Kremasth Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρεμαστής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρεμαστή | Kremasti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παστίδα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Παστίδα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Pastida Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παστίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παστίδα | Pastida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοσκινού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Κοσκινού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Koskinou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κοσκινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κοσκινού | Koskinou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλυθιές Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Καλυθιές Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Kaluthies Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καλυθιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Καλυθιές | Kalythies phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παραδείσι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Παραδείσι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Paradeisi Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παραδεισίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παραδείσι | Paradeisi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φαληράκι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Φαληράκι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Falhraki Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φαληρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Φαληράκι | Faliraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαριτσά Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Μαριτσά Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Maritsa Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μαριτσών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μαριτσά | Maritsa phone - dialing code.

Περισσότερα »