22380 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Στυλίδα Φθιώτιδος

22380 - Στυλίδα Φθιώτιδος. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2238» ● Stylida Fthiotidos in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22380 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Στυλίδα Φθιώτιδος της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στον Δήμο Στυλίδας ● Stylida Fthiotidos in Greece. Telephone area – dialing code

Στυλίδα Φθιώτιδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238

Στυλίδα Φθιώτιδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238 ● Stulida Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στυλίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στυλίδα | Stylida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πελασγία Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238

Πελασγία Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238 ● Pelasgia Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πελασγίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πελασγία | Pelasgia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχινός Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238

Αχινός Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238 ● Axinos Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχινού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αχινό | Achinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καραβόμυλος Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238

Καραβόμυλος Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238 ● Kodikos Karavomulos Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καραβομύλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καραβόμυλο | Karavomylos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γλύφα Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238

Γλύφα Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238 ● Glufa Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γλύφας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γλύφα | Glyfa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ράχες Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238

Ράχες Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238 ● Raxes Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ραχών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Ράχες | Raches phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παραλία Ραχώνα Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238

Παραλία Ραχώνα Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2238 ● Klhsh Paralia Raxona Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παραλίας Ραχώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παραλία Ραχώνα | Paralia Raxona dialing code.

Περισσότερα »

Αυλάκι Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238

Αυλάκι Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238 ● Aylaki Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αυλακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αυλάκι | Aylaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλάδι Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238

Αχλάδι Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238 ● Axladi Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχλαδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αχλάδι | Achladi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύλοι Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238

Μύλοι Στυλίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2238 ● Muloi Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22380 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μύλων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Μύλους | Myloi phone - dialing code.

Περισσότερα »