22320 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Δομοκός Φθιώτιδος

22320 - Δομοκός Φθιώτιδος. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2232» ● Domokos Fthiotidos in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22320 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Δομοκός Φθιώτιδος της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλμυρού και Δομοκού ● Domokos Fthiotidos in Greece. Telephone area – dialing code

Καρυές Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Καρυές Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Karues Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καρυών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Καρυές | Karyes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Αγόριανη Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Άνω Αγόριανη Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Kodikos Ano Agorianh Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Αγόριανης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Αγόριανη | Ano Agoriani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαμάς Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Παλαμάς Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Palamas Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαμά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαμά | Palamas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετρίλια Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Πετρίλια Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Petrilia Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πετριλίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πετρίλια | Petrilia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλαδιά Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Αχλαδιά Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Axladia Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αχλαδιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αχλαδιά | Axladia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεταλλείο Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Μεταλλείο Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Metalleio Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεταλλείου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μεταλλείο | Metalleio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γερακλί Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Γερακλί Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Gerakli Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γερακλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γερακλί | Gerakli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταθμός Δομοκού Φθιώτιδας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2232

Σταθμός Δομοκού Φθιώτιδας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2232 ● Oikismos Stathmos Domokou Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταθμού Δομοκού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταθμό Δομοκού | Stathmos Domokou dialing code.

Περισσότερα »

Λουτρά Καΐτσης Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Λουτρά Καΐτσης Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Oikismos Loutra Kaitshs Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λουτρών Καΐτσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λουτρά Καΐτσης | Loutra Kaitsis dialing code.

Περισσότερα »