22320 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Δομοκός Φθιώτιδος

22320 - Δομοκός Φθιώτιδος. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2232» ● Domokos Fthiotidos in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22320 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Δομοκός Φθιώτιδος της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλμυρού και Δομοκού ● Domokos Fthiotidos in Greece. Telephone area – dialing code

Γαβράκια Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Γαβράκια Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Gavrakia Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γαβρακίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γαβράκια | Gavrakia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακρολίβαδο Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Μακρολίβαδο Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Kodikos Makrolivado Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μακρολίβαδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μακρολίβαδο | Makrolivado phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Νεοχώρι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Klhsh Neoxori Domokou Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Παλαμάς Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Νέος Παλαμάς Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Kodikos Neos Palamas Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Παλαμά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Παλαμά | Neos Palamas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγραπιδιά Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Αγραπιδιά Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Agrapidia Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγραπιδιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγραπιδιά | Agrapidia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παναγία Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Παναγία Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Panagia Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Παναγίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Παναγία | Panagia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Μάκριση Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Νέα Μάκριση Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Kodikos Nea Makrish Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Μάκρισης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Μάκριση | Nea Makrisi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεύκα Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Λεύκα Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Leyka Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεύκας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεύκα | Leyka phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βούζι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Βούζι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Vouzi Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βούζι. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βούζι | Vouzi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολυδένδρι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Πολυδένδρι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Poludendri Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυδενδρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολυδένδρι | Polydendri phone - dialing code.

Περισσότερα »