22320 ● Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου | Δομοκός Φθιώτιδος

22320 - Δομοκός Φθιώτιδος. Περιοχές με υπεραστικό κωδικό κλήσης «2232» ● Domokos Fthiotidos in Greece dialing code

Υπεραστικός κωδικός κλήσης 22320 για τα σταθερά τηλέφωνα στην περιοχή Δομοκός Φθιώτιδος της Γεωγραφικής Ζώνης «22» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ● Υπόλοιπο Περιφέρεια Αττικής ● Νησιά Αιγαίου). Αριθμοδότηση, γεωγραφικός αριθμός, σταθερή τηλεφωνία κλπ περιοχών στους Δήμους Αλμυρού και Δομοκού ● Domokos Fthiotidos in Greece. Telephone area – dialing code

Δομοκός Φθιώτιδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Δομοκός Φθιώτιδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Domokos Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δομοκού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δομοκό | Domokos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ομβριακή Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Ομβριακή Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Omvriakh Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ομβριακής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ομβριακή | Omvriaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Μοναστήρι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Νέο Μοναστήρι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Kodikos Neo Monasthri Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) του Νέου Μοναστηρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Μοναστήρι | Neo Monastiri Fthiotidas dialing code.

Περισσότερα »

Ανάβρα Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Ανάβρα Αλμυρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Anavra Magnhsias Thessalia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανάβρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανάβρα | Anavra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εκκάρα Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Εκκάρα Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Ekkara Fthiotidas Sterea Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Εκκάρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Εκκάρα | Ekkara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξυνιάς Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Ξυνιάς Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Ksunias Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ξυνιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ξυνιά | Xynias phone - dialing code.

Περισσότερα »

Περιβόλι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Περιβόλι Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Perivoli Perivoliou Domokou Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Περιβολιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Περιβόλι | Perivoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φυλιαδώνα Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Φυλιαδώνα Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Fuliadona Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φυλιαδώνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φυλιαδώνα | Fyliadona phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πετρωτό Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232

Πετρωτό Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2232 ● Petroto Fthiotidas Sterea Ellada Phone Code | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πετρωτού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πετρωτό | Petroto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Γεώργιος Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232

Άγιος Γεώργιος Δομοκού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2232 ● Agios Georgios Ksuniados Fthiotidas Sterea Ellada | Map Phone Code

22320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Γεωργίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Γεώργιο | Agios Georgios phone - dialing code.

Περισσότερα »