Αρκαδία – Πελοπόννησος ● Κωδικοί κλήσεων

Αρκαδία - Πελοπόννησος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Αρκαδία – Πελοπόννησος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Λεωνίδιο, Άστρος Κυνουρίας, Παράλιο Άστρος, Λεβίδι κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Αρκαδίας ● Arkadia in Greece. Telephone area dialing codes

Βλαχοκερασιά Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271

Βλαχοκερασιά Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271 ● Vlaxokerasia Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

2710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βλαχοκερασιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βλαχοκερασιά | Vlachokerasia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πούλιθρα Νότιας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2757

Πούλιθρα Νότιας Κυνουρίας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2757 ● Poulithra Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27570 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πουλίθρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Πούλιθρα | Poulithra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στενό Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 271

Στενό Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 271 ● Steno Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στενού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στενό | Steno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελαιοχώρι Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271

Ελαιοχώρι Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271 ● Elaioxori Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ελαιοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ελαιοχώρι | Elaiochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζευγολατειό Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271

Ζευγολατειό Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271 ● Zeygolateio Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

2710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζευγολατειού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζευγολατειό | Zevgolateio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάψας Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 271

Κάψας Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 271 ● Kapsas Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

2710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάψα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κάψα | Kapsas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοντοβάζαινα Γορτυνίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2797

Κοντοβάζαινα Γορτυνίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2797 ● Kontovazaina Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27970 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοντοβάζαινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοντοβάζαινα | Kontovazaina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μερκοβούνι Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271

Μερκοβούνι Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 271 ● Merkovouni Arkadias Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

2710 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μερκοβουνίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μερκοβούνι | Merkovouni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δάρας Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2796

Δάρας Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2796 ● Daras Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27960 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δάρα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δάρα | Dara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βλαχέρνα Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2796

Βλαχέρνα Τρίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2796 ● Vlaxerna Arkadias Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27960 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βλαχέρνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βλαχέρνα | Vlacherna phone - dialing code.

Περισσότερα »