Αργολίδα – Πελοπόννησος ● Κωδικοί κλήσεων

Αργολίδα - Πελοπόννησος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Αργολίδα – Πελοπόννησος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Άργος, Ναύπλιο, Κρανίδι, Άρια, Νέα Κίος, Ερμιόνη κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Αργολίδας ● Argolida in Greece. Telephone area dialing codes

Αργολικό Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752

Αργολικό Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752 ● Argoliko Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αργολικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αργολικό | Argoliko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πουλλακίδα Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752

Πουλλακίδα Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752 ● Poullakida Argolidas Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πουλλακίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πουλλακίδα | Poullakida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόσυμνα Άργους – Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751

Πρόσυμνα Άργους - Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751 ● Prosumna Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πρόσυμνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πρόσυμνα | Prosymna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παναρίτης Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752

Παναρίτης Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752 ● Panariths Argolidas Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παναρίτη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παναρίτη | Panaritis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηλιόκαστρο Ερμιονίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2754

Ηλιόκαστρο Ερμιονίδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2754 ● Hliokastro Argolidas Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27540 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ηλιοκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ηλιόκαστρο | Hliokastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λάλουκας Άργους – Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751

Λάλουκας Άργους - Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751 ● Laloukas Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λάλουκα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λάλουκα | Laloukas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάνεσης Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752

Μάνεσης Ναυπλίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2752 ● Maneshs Argolidas Peloponnhsos Kodikos Klhshs | Map Phone Code

27520 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μάνεση. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μάνεση | Manesis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαλαντρένι Άργους – Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751

Μαλαντρένι Άργους - Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751 ● Malantreni Argolidas Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαλαντρενίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μαλαντρένι | Malantreni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αχλαδόκαμπος Άργους – Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751

Αχλαδόκαμπος Άργους - Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751 ● Axladokampos Argolidas Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αχλαδόκαμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αχλαδόκαμπο | Achladokampos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Ηραίο Άργους – Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751

Νέο Ηραίο Άργους - Μυκηνών. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2751 ● Neo Hraio Argolidas Peloponnhsos Phone Code | Map Phone Code

27510 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Ηραίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Ηραίο | Neo Hraio phone - dialing code.

Περισσότερα »