Σέρρες – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Σέρρες - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Σέρρες – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Ηράκλεια, Νέα Ζίχνη, Νέο Σούλι Σερρών κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Σερρών ● Serres in Greece. Telephone area dialing codes

Λογκάρι Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Λογκάρι Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Logkari Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λογκαρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λογκάρι | Longari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Συμβολή Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Άνω Συμβολή Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Ano Sumvolh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Συμβολής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Συμβολή | Ano Symvoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κορυφούδι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2327

Κορυφούδι Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2327 ● Korufoudi Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23270 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κορυφουδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κορυφούδι | Koryfoudi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσολακκιά Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Μεσολακκιά Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Mesolakkia Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεσολακκιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεσολακκιά | Mesolakia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαρμαράς Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Μαρμαράς Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Marmaras Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μαρμαρά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Μαρμαρά | Marmaras phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιμάνι Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Λιμάνι Αμφίπολης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Oikismos Limani Serron Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιμανιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λιμάνι | Limani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χιονοχώρι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321

Χιονοχώρι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2321 ● Oikismos Xionoxori Serron Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χιονοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χιονοχώρι | Xionoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σαρακατσαναίικο Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2325

Σαρακατσαναίικο Ηράκλειας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2325 ● Oikismos Sarakatsanaiiko Serron Makedonia | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σαρακατσαναίικου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σαρακατσαναίικο | Sarakatsanaiiko dialing code.

Περισσότερα »

Λουτρά Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2323

Λουτρά Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2323 ● Oikismos Loutra Serron Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λουτρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λουτρά | Loutra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Βυρώνεια Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Άνω Βυρώνεια Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Kodikos Oikismos Ano Vuroneia Serron Makedonia | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άνω Βυρώνειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άνω Βυρώνεια | Ano Vyroneia phone - dialing code.

Περισσότερα »