Σέρρες – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Σέρρες - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Σέρρες – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Σέρρες, Σιδηρόκαστρο, Νιγρίτα, Ηράκλεια, Νέα Ζίχνη, Νέο Σούλι Σερρών κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Σερρών ● Serres in Greece. Telephone area dialing codes

Σέρρες Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Σέρρες Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Serres Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σερρών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Σέρρες | Serres phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιδηρόκαστρο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323

Σιδηρόκαστρο Σιντικής. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2323 ● Sidhrokastro Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σιδηροκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σιδηρόκαστρο | Sidirokastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νιγρίτα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Νιγρίτα Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Nigrita Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νιγρίτας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νιγρίτα | Nigrita phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ηράκλεια Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2325

Ηράκλεια Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2325 ● Hrakleia Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ηράκλειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ηράκλεια | Irakleia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Ζίχνη Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Νέα Ζίχνη Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Nea Zixnh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Ζίχνης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Ζίχνη | Nea Zixni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Σούλι Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321

Νέο Σούλι Εμμανουήλ Παππά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2321 ● Neo Souli Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Σουλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Σούλι | Neo Souli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λευκώνας Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Λευκώνας Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Leykonas Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λευκώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Λευκώνα | Lefkonas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τερπνή Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322

Τερπνή Βισαλτίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2322 ● Terpnh Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τερπνής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τερπνή | Terpni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκούταρι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321

Σκούταρι Σερρών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2321 ● Skoutari Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σκουταρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σκούταρι | Skoutari phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλιστράτη Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324

Αλιστράτη Νέας Ζίχνης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2324 ● Alistrath Serron Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλιστράτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλιστράτη | Alistrati phone - dialing code.

Περισσότερα »