Πέλλα – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Πέλλα - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Πέλλα – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Γιαννιτσά, Έδεσσα, Αριδαία, Σκύδρα, Κρύα Βρύση, Πέλλα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Πέλλας ● Pella in Greece. Telephone area dialing codes

Άθυρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391

Άθυρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2391 ● Athura Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23910 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αθύρων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Άθυρα | Athyra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Νέα Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Nea Pella Makedonia Voreia Ellada Phone Code | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Πέλλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Πέλλα | Nea Pella phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άρνισσα Έδεσσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Άρνισσα Έδεσσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Arnissa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άρνισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άρνισσα | Arnissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αραβησσός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Αραβησσός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Aravhssos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αραβησσού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αραβησσό | Aravissos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρσένι Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Αρσένι Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Arseni Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρσενίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρσένι | Arseni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σεβαστιανά Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2381

Σεβαστιανά Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2381 ● Sevastiana Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σεβαστιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σεβαστιανά | Sevastiana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαίφυτο Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Παλαίφυτο Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Palaifuto Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιφύτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Παλαίφυτο | Palaifyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλή Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Καλή Σκύδρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Kalh Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλή | Kali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εξαπλάτανος Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Εξαπλάτανος Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Eksaplatanos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εξαπλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Εξαπλάτανο | Exaplatanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αξός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382

Αξός Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2382 ● Aksos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αξού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αξό | Axos phone - dialing code.

Περισσότερα »