Πέλλα – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Πέλλα - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Πέλλα – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Γιαννιτσά, Έδεσσα, Αριδαία, Σκύδρα, Κρύα Βρύση, Πέλλα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Πέλλας ● Pella in Greece. Telephone area dialing codes

Γιαννιτσά Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Γιαννιτσά Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Giannitsa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γιαννιτσών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Γιαννιτσά | Giannitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Έδεσσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Έδεσσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Edessa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Έδεσσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Έδεσσα | Edessa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αριδαία Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Αριδαία Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Aridaia Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αριδαίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αριδαία | Aridaia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκύδρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381

Σκύδρα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2381 ● Skudra Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκύδρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκύδρα | Skydra phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρύα Βρύση Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Κρύα Βρύση Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Krua Vrush Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρύας Βρύσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρύα Βρύση | Krya Vrysi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Πέλλα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Pella Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πέλλας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πέλλα | Pella phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέος Μυλότοπος Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Νέος Μυλότοπος Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Neos Mulotopos Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Μυλοτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νέο Μυλότοπο | Neos Mylotopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γαλατάδες Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Γαλατάδες Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Galatades Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Γαλατάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Γαλατάδες | Galatades phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καρυώτισσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382

Καρυώτισσα Πέλλας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2382 ● Karuotissa Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καρυώτισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καρυώτισσα | Karyotissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόμαχοι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384

Πρόμαχοι Αλμωπίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2384 ● Promaxoi Pellas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Προμάχων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Προμάχους | Promahi phone - dialing code.

Περισσότερα »