Κιλκίς – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Κιλκίς - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Κιλκίς – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Κιλκίς, Πολύκαστρο, Γουμένισσα, Αξιούπολη, Ευρωπός, Νέα Σάντα κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Κιλκίς ● Kilkis in Greece. Telephone area dialing codes

Κιλκίς Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Κιλκίς Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Kilkis Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κιλκίς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κιλκίς | Kilkis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πολύκαστρο Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Πολύκαστρο Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Polukastro Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυκάστρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πολύκαστρο | Polykastro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γουμένισσα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Γουμένισσα Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Goumenissa Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γουμένισσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γουμένισσα | Goumenissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αξιούπολη Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Αξιούπολη Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Aksioupolh Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αξιούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αξιούπολη | Axioupoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ευρωπός Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Ευρωπός Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Eyropos Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ευρωπού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ευρωπό | Evropos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Σάντα Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Νέα Σάντα Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Nea Santa Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Σάντας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Σάντα | Nea Santa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Πέτρος Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343

Άγιος Πέτρος Παιονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2343 ● Agios Petros Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Πέτρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Πέτρο | Agios Petros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέο Αγιονέρι Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Νέο Αγιονέρι Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Neo Agioneri Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νέου Αγιονερίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νέο Αγιονέρι | Neo Agioneri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμπάνης Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341

Καμπάνης Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2341 ● Kampanhs Kilkis Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καμπάνη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Καμπάνη | Kampanis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σταθμός Μουριών Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341

Σταθμός Μουριών Κιλκίς. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2341 ● Stathmos Mourion Kilkis Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σταθμού Μουριών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Σταθμό Μουριών | Stathmos Mourion dialing code.

Περισσότερα »