Ημαθία – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Ημαθία - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ημαθία – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Μακροχώρι, Μελίκη, Πλατύ Ημαθίας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ημαθίας ● Imathia in Greece. Telephone area dialing codes

Ριζώματα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Ριζώματα Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Rizomata Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ριζωμάτων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ριζώματα | Rizomata phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρόδρομος Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Πρόδρομος Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Prodromos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Προδρόμου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρόδρομο | Prodromos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Νικομήδεια Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Νέα Νικομήδεια Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Nea Nikomhdeia Hmathias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Νικομήδειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Νικομήδεια | Nea Nikomedeia dialing code.

Περισσότερα »

Πολυπλάτανος Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Πολυπλάτανος Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Poluplatanos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πολυπλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πολυπλάτανο | Polyplatanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Ano Zervoxori Hmathias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Ζερβοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άνω Ζερβοχώρι | Ano Zervoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στενήμαχος Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Στενήμαχος Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Stenhmaxos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Στενημάχου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Στενήμαχο | Stenimachos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμποχώρι Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333

Καμποχώρι Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333 ● Kampoxori Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καμποχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καμποχώρι | Kampoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βρυσάκι Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333

Βρυσάκι Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333 ● Vrusaki Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βρυσακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βρυσάκι | Vrysaki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νησέλλι Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333

Νησέλλι Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333 ● Nhselli Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νησελλίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νησέλλι | Niselli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καβάσιλα Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Καβάσιλα Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Kavasila Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Καβασίλων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Καβάσιλα | Kavasila phone - dialing code.

Περισσότερα »