Ημαθία – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Ημαθία - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ημαθία – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Βέροια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Μακροχώρι, Μελίκη, Πλατύ Ημαθίας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ημαθίας ● Imathia in Greece. Telephone area dialing codes

Βέροια Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331

Βέροια Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2331 ● Veroia Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βέροιας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βέροια | Veroia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νάουσα Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332

Νάουσα Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332 ● Naousa Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νάουσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νάουσα | Naousa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333

Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333 ● Aleksandreia Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλεξάνδρειας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλεξάνδρεια | Alexandreia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μακροχώρι Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Μακροχώρι Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Makroxori Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μακροχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μακροχώρι | Macrochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίκη Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Μελίκη Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Melikh Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίκης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελίκη | Meliki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλατύ Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333

Πλατύ Αλεξάνδρειας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2333 ● Platu Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατύ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πλατύ | Platy phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κοπανός Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332

Κοπανός Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2332 ● Kopanos Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κοπανού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κοπανό | Kopanos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Γεώργιος Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331

Άγιος Γεώργιος Βέροιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2331 ● Agios Georgios Hmathias Makedonia Phone Code | Map Phone Code

23310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Γεωργίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Γεώργιο | Agios Georgios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγγελοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Αγγελοχώρι Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Aggeloxori Hmathias Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγγελοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αγγελοχώρι | Aggeloxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Επισκοπή Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332

Επισκοπή Νάουσας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2332 ● Kodikos Episkoph Anthemion Hmathias Makedonia | Map Phone Code

23320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Επισκοπής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Επισκοπή | Episkopi phone - dialing code.

Περισσότερα »