Φλώρινα – Μακεδονία ● Κωδικοί κλήσεων

Φλώρινα - Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Φλώρινα – Μακεδονία. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Φλώρινα, Αμύνταιο, Φιλώτας, Μελίτη, Αμμοχώρι, Λέχοβο κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Φλώρινας ● Florina in Greece. Telephone area dialing codes

Φλώρινα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Φλώρινα Μακεδονίας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Florina Makedonia Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Φλώρινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Φλώρινα | Florina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμύνταιο Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Αμύνταιο Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Amuntaio Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμυνταίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αμύνταιο | Amyntaio phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φιλώτας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Φιλώτας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Filotas Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φιλώτα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Φιλώτα | Filotas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελίτη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385

Μελίτη Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2385 ● Melith Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μελίτης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μελίτη | Meliti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμμοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Αμμοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Ammoxori Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αμμοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αμμοχώρι | Ammochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λέχοβο Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Λέχοβο Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Lexovo Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λεχόβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λέχοβο | Lechovo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξινό Νερό Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386

Ξινό Νερό Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2386 ● Ksino Nero Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξινού Νερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξινό Νερό | Xino Nero phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρμενοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385

Αρμενοχώρι Φλώρινας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2385 ● Armenoxori Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

23850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρμενοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Αρμενοχώρι | Armenochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2386

Άγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2386 ● Kodikos Agios Pantelehmonas Florinas Makedonia | Map Phone Code

23860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) του Αγίου Παντελεήμονα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Παντελεήμονα | Agios Panteleimonas dialing code.

Περισσότερα »

Λεβαία Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463

Λεβαία Αμυνταίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2463 ● Levaia Florinas Makedonia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

24630 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λεβαίας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λεβαία | Levaia phone - dialing code.

Περισσότερα »