Κυκλάδες ● Κωδικοί κλήσεων

Κυκλάδες υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα ( Νομός Κυκλάδων). Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στις Κυκλάδες και στους Νομούς Κυκλάδων. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Ερμούπολη ● Kyklades – Cyclades‎ in Greece. Telephone area dialing codes

Αλυκή Πάρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284

Αλυκή Πάρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284 ● Alukh Paros Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλυκής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλυκή | Agkairia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βίβλος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2285

Βίβλος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2285 ● Vivlos Naksos Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Βίβλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Βίβλο | Tripodes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέρα Τριοβασάλος Μήλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2287

Πέρα Τριοβασάλος Μήλου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2287 ● Klhsh Pera Triovasalos Mhlos Kukladon Kuklades | Map Phone Code

22870 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πέρα Τριοβασάλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πέρα Τριοβασάλο | Pera Triovasalos dialing code.

Περισσότερα »

Ιουλίδα Κέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2288

Ιουλίδα Κέας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2288 ● Ioulida Kea Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22880 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ιουλίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ιουλίδα | Ioulis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιβάδι Σερίφου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2281

Λιβάδι Σερίφου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2281 ● Livadi Serifos Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Λιβαδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Λιβάδι | Livadi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αζόλιμνος Σύρου – Ερμούπολης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2281

Αζόλιμνος Σύρου - Ερμούπολης. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2281 ● Azolimnos Manna Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αζόλιμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αζόλιμνο | Azolimnos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεγαλοχώρι Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2286

Μεγαλοχώρι Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2286 ● Megaloxori Thhra Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μεγαλοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μεγαλοχώρι | Megalochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γλινάδο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2285

Γλινάδο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2285 ● Glinado Naksos Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γλινάδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γλινάδο | Glynado phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μάρπησσα Πάρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284

Μάρπησσα Πάρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284 ● Marphssa Paros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μάρπησσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μάρπησσα | Marpissa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κύθνος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2281

Κύθνος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2281 ● Kuthnos Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κύθνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κύθνο | Chora of Kythnos phone - dialing code.

Περισσότερα »