Κυκλάδες ● Κωδικοί κλήσεων

Κυκλάδες. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Κυκλάδες. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ερμούπολη, Νάξος, Τήνος, Πάρος, Μύκονος, Νάουσα Πάρου κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Κυκλάδων ● Kyklades in Greece. Telephone area dialing codes

Ερμούπολη Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2281

Ερμούπολη Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2281 ● Ermoupolh Suros Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ερμούπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ερμούπολη | Ermoupolis phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νάξος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2285

Νάξος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2285 ● Naksos Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νάξου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νάξο | Naxos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τήνος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2283

Τήνος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2283 ● Thnos Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22830 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Τήνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Τήνο | Tinos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πάρος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284

Πάρος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284 ● Paros Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πάρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πάρο | Parikia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μύκονος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2289

Μύκονος Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2289 ● Mukonos Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22890 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μυκόνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μύκονο | Mykonos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νάουσα Πάρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284

Νάουσα Πάρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2284 ● Naousa Paros Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νάουσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νάουσα | Naousa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Εμπορειό Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Εμπορειό Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Emporeio Thhra Kukladon Kuklades Phone Code | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Εμπορειού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Εμπορειό | Emporeion phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χώρα Ίου Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2286

Χώρα Ίου Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Xora Iou Kiklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Χώρας Ίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Χώρα Ίου | Chora of Ios phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θήρα Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Θήρα Κυκλάδων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Θήρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Θήρα | Fira phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μεσαριά Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286

Μεσαριά Θήρας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2286 ● Mesaria Thhra Kukladon Kuklades Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22860 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μεσαριάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μεσαριά | Mesaria phone - dialing code.

Περισσότερα »