Χανιά – Κρήτη ● Κωδικοί κλήσεων

Χανιά - Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Χανιά – Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Χανιά, Μουρνιές, Σούδα, Κουνουπιδιανά, Νεροκούρος, Δαράτσος κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Χανίων ● Xania in Greece. Telephone area dialing codes

Κοντόπουλα Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2821 ● Kontopoula Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Κοντόπουλα Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2821

28210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κοντοπούλων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Κοντόπουλα | Kontopoula phone - dialing code.

Περισσότερα »
Νωπήγεια Κισσάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2822 ● Nophgeia Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Νωπήγεια Κισσάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2822

28220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Νωπηγείων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Νωπήγεια | Nopigeia phone - dialing code.

Περισσότερα »
Περβολάκια Κισσάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2822 ● Pervolakia Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Περβολάκια Κισσάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2822

28220 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Περβολακίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Περβολάκια | Pervolakia phone - dialing code.

Περισσότερα »
Ξηροκάμπι Πλατανιά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2821 ● Kshrokampi Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Ξηροκάμπι Πλατανιά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2821

28210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξηροκαμπίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ξηροκάμπι | Xirokampi phone - dialing code.

Περισσότερα »
Ίμπρος Σφακίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2825 ● Impros Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Ίμπρος Σφακίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2825

28250 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ίμπρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ίμπρο | Impros phone - dialing code.

Περισσότερα »
Κρύο Νερό Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2821 ● Kruo Nero Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Κρύο Νερό Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2821

28210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρύου Νερού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κρύο Νερό | Kryo Nero phone - dialing code.

Περισσότερα »
Μοθιανά Πλατανιά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2824 ● Mothiana Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Μοθιανά Πλατανιά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2824

28240 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μοθιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μοθιανά | Mothiana phone - dialing code.

Περισσότερα »
Δρακόνα Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2821 ● Drakona Keramion Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Δρακόνα Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2821

28210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Δρακόνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Δρακόνα | Drakona phone - dialing code.

Περισσότερα »
Πλατάνι Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2821 ● Platani Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Πλατάνι Χανίων. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2821

28210 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατανίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πλατάνι | Platani phone - dialing code.

Περισσότερα »
Κάδρος Καντάνου - Σελίνου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2823 ● Kadros Xanion Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

Κάδρος Καντάνου – Σελίνου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2823

28230 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κάδρο | Kadros phone - dialing code.

Περισσότερα »