Ρέθυμνο – Κρήτη ● Κωδικοί κλήσεων

Ρέθυμνο - Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ρέθυμνο – Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ρέθυμνο, Βιολί Χαράκι, Ανώγεια Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρεθύμνου, Λιβάδια, Ατσιπόπουλο κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ρεθύμνου ● Rethymno in Greece. Telephone area dialing codes

Μπαλί Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Μπαλί Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Mpali Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μπαλί. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μπαλί | Bali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πηγή Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Πηγή Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Phgh Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πηγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πηγή | Pigi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλόιδες Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Αλόιδες Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Aloides Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλόιδες. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλόιδε | Aloides phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρμένοι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Αρμένοι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Armenoi Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αρμένων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Αρμένους | Armeni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγνά Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Αγνά Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Agna Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αγνών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αγνά | Agna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σκαλέτα Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Σκαλέτα Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Skaleta Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σκαλέτας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σκαλέτα | Skaleta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυριάννα Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Κυριάννα Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Kurianna Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυριάννας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυριάννα | Kyrianna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ακούμια Αγίου Βασιλείου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2832

Ακούμια Αγίου Βασιλείου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2832 ● Akoumia Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ακουμίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ακούμια | Akoumia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γωνιά Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Γωνιά Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Gonia Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γωνιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γωνιά | Gonia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάλυβος Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Κάλυβος Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Kaluvos Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλύβου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κάλυβο | Kalyvos phone - dialing code.

Περισσότερα »