Ρέθυμνο – Κρήτη ● Κωδικοί κλήσεων

Ρέθυμνο - Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ρέθυμνο – Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ρέθυμνο, Βιολί Χαράκι, Ανώγεια Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρεθύμνου, Λιβάδια, Ατσιπόπουλο κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ρεθύμνου ● Rethymno in Greece. Telephone area dialing codes

Κεφάλι Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Κεφάλι Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Kefali Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κεφαλιού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κεφάλι | Kefali phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αλμυρίδα Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Αλμυρίδα Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Almurida Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αλμυρίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αλμυρίδα | Almyrida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πίκρης Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Πίκρης Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Pikrhs Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πίκρη. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πίκρη | Pikris phone - dialing code.

Περισσότερα »

Όρος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Όρος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Oros Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Όρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Όρο | Oros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σιριπιδιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Σιριπιδιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Siripidiana Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σιριπιδιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σιριπιδιανά | Siripidiana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάτω Πόρος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Κάτω Πόρος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Kato Poros Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάτω Πόρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κάτω Πόρο | Kato Poros phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαίλιμνος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Παλαίλιμνος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Palailimnos Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαίλιμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαίλιμνο | Palailimnos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρασούνας Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Κρασούνας Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Krasounas Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κρασούνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κρασούνα | Krasounas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2832

Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2832 ● Nea Krua Vrush Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νέας Κρύας Βρύσης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νέα Κρύα Βρύση | Nea Krya Vrysi dialing code.

Περισσότερα »

Θεοδώρα Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Θεοδώρα Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Theodora Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Θεοδώρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Θεοδώρα | Theodora phone - dialing code.

Περισσότερα »