Ρέθυμνο – Κρήτη ● Κωδικοί κλήσεων

Ρέθυμνο - Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ρέθυμνο – Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ρέθυμνο, Βιολί Χαράκι, Ανώγεια Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρεθύμνου, Λιβάδια, Ατσιπόπουλο κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ρεθύμνου ● Rethymno in Greece. Telephone area dialing codes

Βιλανδρέδο Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Βιλανδρέδο Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Vilandredo Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βιλανδρέδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βιλανδρέδο | Vilandredo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κάμπος Αγίου Βασιλείου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2832

Κάμπος Αγίου Βασιλείου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2832 ● Kampos Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28320 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κάμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Κάμπο | Kampos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χάνι Αλεξάνδρου Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2834

Χάνι Αλεξάνδρου Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2834 ● Xani Aleksandrou Rethumnou Krhth Phone Code | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χάνι Αλεξάνδρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χάνι Αλεξάνδρου | Xani Alexandrou dialing code.

Περισσότερα »

Χελιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Χελιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Xeliana Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Χελιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Χελιανά | Xeliana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγρίδια Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Αγρίδια Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Agridia Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αγριδίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Αγρίδια | Agridia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άνω Τριπόδο Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Άνω Τριπόδο Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Ano Tripodo Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Τριπόδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άνω Τριπόδο | Ano Tripodo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζουρίδι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Ζουρίδι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Zouridi Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ζουριδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ζουρίδι | Zouridi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Θρόνος Αμαρίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2833

Θρόνος Αμαρίου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2833 ● Thronos Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28330 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Θρόνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Θρόνο | Thronos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μαρινιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Μαρινιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Mariniana Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μαρινιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μαρινιανά | Mariniana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αγία Τριάδα Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Αγία Τριάδα Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Agia Triada Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αγίας Τριάδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αγία Τριάδα | Agia Triada phone - dialing code.

Περισσότερα »