Ρέθυμνο – Κρήτη ● Κωδικοί κλήσεων

Ρέθυμνο - Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Ρέθυμνο – Κρήτη. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Ρέθυμνο, Βιολί Χαράκι, Ανώγεια Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρεθύμνου, Λιβάδια, Ατσιπόπουλο κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Ρεθύμνου ● Rethymno in Greece. Telephone area dialing codes

Ρέθυμνο Κρήτης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Ρέθυμνο Κρήτης. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Rethymno Kriti Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ρεθύμνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ρέθυμνο | Rethymno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Violi Xaraki Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βιολί Χαρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Βιολί Χαράκι | Violi Xaraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανώγεια Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Ανώγεια Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Anogeia Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ανωγείων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ανώγεια | Anogia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέραμα Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Πέραμα Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Perama Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Περάματος. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πέραμα | Perama phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λιβάδια Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Λιβάδια Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Livadia Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λιβαδιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λιβάδια | Livadia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831

Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2831 ● Atsipopoulo Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ατσιπόπουλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Ατσιπόπουλο | Atsipopoulo phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834

Ζωνιανά Μυλοποτάμου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2834 ● Zoniana Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28340 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Ζωνιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Ζωνιανά | Zoniana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γάλλος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Γάλλος Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Gallos Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γάλλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Γάλλο | Gallos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πρινές Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Πρινές Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Prines Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πρινέ. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πρινέ | Prines phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γεράνι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831

Γεράνι Ρεθύμνου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2831 ● Gerani Rethumnou Krhth Kodikos Klhshs | Map Phone Code

28310 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γερανίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γεράνι | Gerani phone - dialing code.

Περισσότερα »