Λευκάδα – Ιόνια Νησιά ● Κωδικοί κλήσεων

Λευκάδα - Ιόνια Νησιά. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Λευκάδα – Ιόνια Νησιά. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Λευκάδα, Νυδρί, Λυγιά, Απόλπαινα, Νικιάνα, Καρυά Λευκάδας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Λευκάδας ● Leykada in Greece. Telephone area dialing codes

Κοντάραινα Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Κοντάραινα Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Kontaraina Leykadas Ionia Nhsia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κοντάραινας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κοντάραινα | Kontaraina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σπανοχώρι Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Σπανοχώρι Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Spanoxori Leykadas Ionia Nhsia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Σπανοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Σπανοχώρι | Spanoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πηγαδησάνοι Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Πηγαδησάνοι Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Phgadhsanoi Leykadas Ionia Nhsia Phone Code | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πηγαδησάνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Πηγαδησάνους | Pigadisanoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Βουρνικάς Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Βουρνικάς Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Vournikas Leykadas Ionia Nhsia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Βουρνικά. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Βουρνικά | Vournikas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χαραδιάτικα Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Χαραδιάτικα Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Xaradiatika Leykadas Ionia Nhsia Phone Code | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Χαραδιάτικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Χαραδιάτικα | Xaradiatika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Χριστόφορος Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2645

Άγιος Χριστόφορος Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2645 ● Agios Xristoforos Neoxoriou Leykadas Ionia Nhsia | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Χριστοφόρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Χριστόφορο | Agios Xristoforos dialing code.

Περισσότερα »

Κατωχώρι Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Κατωχώρι Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Katoxori Leykadas Ionia Nhsia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κατωχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κατωχώρι | Katoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κατούνα Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Κατούνα Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Katouna Leykadas Ionia Nhsia Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κατούνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κατούνα | Katouna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πόντη Αγίου Πέτρου Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2645

Πόντη Αγίου Πέτρου Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2645 ● Klhsh Ponth Agiou Petrou Leykadas Ionia Nhsia | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθν. Κωδ. Προορισμού) της Πόντης Αγίου Πέτρου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πόντη Αγίου Πέτρου | Ponti Agiou Petrou dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Ηλίας Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645

Άγιος Ηλίας Λευκάδας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2645 ● Agios Hlias Leykadas Ionia Nhsia Phone Code | Map Phone Code

26450 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Ηλία. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Ηλία | Agios Ilias phone - dialing code.

Περισσότερα »