Πρέβεζα – Ήπειρος ● Κωδικοί κλήσεων

Πρέβεζα - Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Πρέβεζα – Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα, Καναλλάκι, Πάργα, Λούρος, Θεσπρωτικό κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Πρέβεζας ● Preveza in Greece. Telephone area dialing codes

Γυμνότοπος Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2683

Γυμνότοπος Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2683 ● Gumnotopos Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26830 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γυμνοτόπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Γυμνότοπο | Gymnotopos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νικόπολη Πρέβεζας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2682

Νικόπολη Πρέβεζας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2682 ● Nikopolh Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Νικόπολης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Νικόπολη | Nikopoli phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αμμουδιά Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2684

Αμμουδιά Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2684 ● Ammoudia Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αμμουδιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αμμουδιά | Ammoudia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νάρκισσος Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2684

Νάρκισσος Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2684 ● Narkissos Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νάρκισσου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Νάρκισσο | Narkissos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μελιανά Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2683

Μελιανά Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2683 ● Meliana Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26830 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Μελιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Μελιανά | Meliana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καστρί Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2684

Καστρί Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2684 ● Kastri Fanariou Prevezas Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Καστριού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Καστρί | Kastri phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Πρέβεζας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2682

Νεοχώρι Πρέβεζας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2682 ● Neoxori Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26820 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neoxori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κερασώνα Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2683

Κερασώνα Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2683 ● Kerasona Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26830 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κερασώνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κερασώνα | Kerasona phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δρυόφυτο Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2683

Δρυόφυτο Ζηρού. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2683 ● Druofuto Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26830 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δρυοφύτου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Δρυόφυτο | Dryofyto phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κυψέλη Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2684

Κυψέλη Πάργας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2684 ● Kupselh Prevezas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26840 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κυψέλης. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κυψέλη | Kypseli phone - dialing code.

Περισσότερα »