Άρτα – Ήπειρος ● Κωδικοί κλήσεων

Άρτα - Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Άρτα – Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Άρτα, Κωστακιοί, Νεοχώρι Άρτας, Πέτα, Κομπότι, Άγιος Δημήτριος Άρτας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Άρτας ● Arta in Greece. Telephone area dialing codes

Ακροποταμιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Ακροποταμιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Oikismos Akropotamia Artas Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ακροποταμιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ακροποταμιά | Akropotamia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πλάτανος Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Πλάτανος Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Oikismos Platanos Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πλατάνου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Πλάτανο | Platanos phone - dialing code.

Περισσότερα »