Άρτα – Ήπειρος ● Κωδικοί κλήσεων

Άρτα - Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Άρτα – Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Άρτα, Κωστακιοί, Νεοχώρι Άρτας, Πέτα, Κομπότι, Άγιος Δημήτριος Άρτας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Άρτας ● Arta in Greece. Telephone area dialing codes

Στενό Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Στενό Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Steno Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Στενού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Στενό | Steno phone - dialing code.

Περισσότερα »

Δρυών Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Δρυών Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Druon Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Δρυώνα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Δρυώνα | Drionas Artas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αφροξυλιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Αφροξυλιά Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Afroksulia Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Αφροξυλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Αφροξυλιά | Afroxylia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φωταίικα Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Φωταίικα Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Fotaiika Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φωταίικων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Φωταίικα | Fotaiika phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λαγκάδια Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Λαγκάδια Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Lagkadia Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λαγκαδίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λαγκάδια | Lagkadia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γραβιά Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Γραβιά Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Gravia Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γραβιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γραβιά | Gravia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μητσορούβα Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Μητσορούβα Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Mhtsorouva Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μητσορούβας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μητσορούβα | Mitsorouva phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κρυοπηγή Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Κρυοπηγή Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Kruophgh Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Κρυοπηγής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Κρυοπηγή | Kriopigi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ντάρα Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Ντάρα Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Ntara Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ντάρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ντάρα | Ntara phone - dialing code.

Περισσότερα »

Διχομοίρι Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Διχομοίρι Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Dixomoiri Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Διχομοιρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Διχομοίρι | Dixomoiri phone - dialing code.

Περισσότερα »