Άρτα – Ήπειρος ● Κωδικοί κλήσεων

Άρτα - Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Άρτα – Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Άρτα, Κωστακιοί, Νεοχώρι Άρτας, Πέτα, Κομπότι, Άγιος Δημήτριος Άρτας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Άρτας ● Arta in Greece. Telephone area dialing codes

Άνω Γραικικό Κεντρικών Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2685

Άνω Γραικικό Κεντρικών Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2685 ● Ano Graikiko Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Άνω Γραικικού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Άνω Γραικικό | Ano Graikiko phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καλλονή Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Καλλονή Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Kallonh Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καλλονής. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καλλονή | Kalloni phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μικροσπηλιά Κεντρικών Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2685

Μικροσπηλιά Κεντρικών Τζουμέρκων. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2685 ● Mikrosphlia Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Μικροσπηλιάς. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Μικροσπηλιά | Mikrospilia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ξηρόκαμπος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Ξηρόκαμπος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Kshrokampos Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Ξηρόκαμπου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Ξηρόκαμπο | Xirokambos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σέλινα Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Σέλινα Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Selina Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σελίνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σέλινα | Selina phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχωράκι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Νεοχωράκι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Neoxoraki Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχωράκι | Neoxoraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Παλαιόμυλος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Παλαιόμυλος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Palaiomulos Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Παλαιόμυλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Παλαιόμυλο | Palaiomylos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λεπιανά Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Λεπιανά Κεντρικών Τζουμέρκων. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Lepiana Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λεπιανών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Λεπιανά | Lepiana phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πηγές Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685

Πηγές Γεωργίου Καραϊσκάκη. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2685 ● Phges Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Πηγών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Πηγές | Piges phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Νικόλαος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2685

Άγιος Νικόλαος Γεωργίου Καραϊσκάκη. Κωδικός σταθερού τηλεφώνου 2685 ● Agios Nikolaos Phgon Artas Hpeiros Phone Code | Map Phone Code

26850 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Νικολάου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Νικόλαο | Agios Nikolaos phone - dialing code.

Περισσότερα »