Άρτα – Ήπειρος ● Κωδικοί κλήσεων

Άρτα - Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί

Άρτα – Ήπειρος. Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα σε Άρτα, Κωστακιοί, Νεοχώρι Άρτας, Πέτα, Κομπότι, Άγιος Δημήτριος Άρτας κλπ. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Νομό Άρτας ● Arta in Greece. Telephone area dialing codes

Άρτα Ηπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Άρτα Ηπείρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Arta Hpeiros Voreia Ellada Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Άρτας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Άρτα | Arta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κωστακιοί Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Κωστακιοί Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Kostakioi Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Κωστακιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Κωστακιούς | Kostakioi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Νεοχώρι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Νεοχώρι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Neoxori Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Νεοχωρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Νεοχώρι | Neochori phone - dialing code.

Περισσότερα »

Πέτα Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Πέτα Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Peta Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Πέτα. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Πέτα | Peta phone - dialing code.

Περισσότερα »

Κομπότι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Κομπότι Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Kompoti Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Κομποτίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Κομπότι | Kompoti phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άγιος Δημήτριος Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681

Άγιος Δημήτριος Νικολάου Σκουφά. Υπεραστικός κωδικός τηλεφώνου 2681 ● Agios Dhmhtrios Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αγίου Δημητρίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Άγιο Δημήτριο | Agios Dimitrios dialing code.

Περισσότερα »

Χαλκιάδες Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Χαλκιάδες Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Xalkiades Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Χαλκιάδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Χαλκιάδες | Chalkiades Artas phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γραμμενίτσα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681

Γραμμενίτσα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2681 ● Grammenitsa Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Γραμμενίτσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Γραμμενίτσα | Grammenitsa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ανέζα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Ανέζα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Aneza Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ανέζας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ανέζα | Anéza phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ελεούσα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681

Ελεούσα Άρτας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2681 ● Eleousa Artas Hpeiros Kodikos Klhshs | Map Phone Code

26810 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ελεούσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ελεούσα | Eleousa phone - dialing code.

Περισσότερα »