Δωδεκάνησα ● Κωδικοί κλήσεων

Δωδεκάνησα υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα ( Νομός Δωδεκανήσου). Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Δωδεκάνησα και στους Νομούς Δωδεκανήσου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Ρόδος ● Dodekanisa – Dodecanese in Greece. Telephone area dialing codes

Σγουρού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Σγουρού Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Sgourou Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Σγουρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Σγουρού | Sgourou phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φάνες Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Φάνες Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Fanes Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φάνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στις Φάνες | Fanes phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ψίνθος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241

Ψίνθος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2241 ● Kodikos Psinthos Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22410 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ψίνθου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ψίνθο | Psinthos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Απόλλωνα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2246

Απόλλωνα Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2246 ● Kodikos Apollona Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22460 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Απολλώνων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Απόλλωνα | Apollona phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λίνδος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Λίνδος Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Lindos Rodos Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Λίνδου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Λίνδο | Lindos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Λειψοί Λειψών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247

Λειψοί Λειψών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247 ● Leipsoi Dodekanhsou Dodecanese Kodikos Klhshs | Map Phone Code

22470 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Λειψών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στους Λειψούς | Leipsoi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Άλινδα Λέρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247

Άλινδα Λέρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247 ● Alinda Leros Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22470 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Αλίνδων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Άλινδα | Alinda phone - dialing code.

Περισσότερα »

Γεννάδι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244

Γεννάδι Ρόδου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2244 ● Kodikos Gennadi Rodos Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22440 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Γενναδίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Γεννάδι | Gennadi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Μανδράκι Νισύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2242

Μανδράκι Νισύρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2242 ● Klhsh Mandraki Nisuros Dodekanhsou Dodecanese | Map Phone Code

22420 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Μανδρακίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Μανδράκι | Mandraki phone - dialing code.

Περισσότερα »

Καμάρα Λέρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247

Καμάρα Λέρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247 ● Kamara Leros Dodekanhsou Dodecanese Phone Code | Map Phone Code

22470 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Καμάρας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Καμάρα | Kamara phone - dialing code.

Περισσότερα »