Δωδεκάνησα ● Κωδικοί κλήσεων

Δωδεκάνησα υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για σταθερά τηλέφωνα ( Νομός Δωδεκανήσου). Αριθμοδότηση, σταθερή τηλεφωνία

Υπεραστικοί κωδικοί κλήσεων για τα σταθερά τηλέφωνα στα Δωδεκάνησα και στους Νομούς Δωδεκανήσου. Αριθμοδότηση, γεωγραφικοί αριθμοί, σταθερή τηλεφωνία κλπ σε Ρόδος ● Dodekanisa – Dodecanese in Greece. Telephone area dialing codes

Πλακίδα Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Πλακίδα Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Kodikos Nisaki Plakida Astupalaia Dodekanhsa | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Πλακίδας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Πλακίδα | Plakida phone - dialing code.

Περισσότερα »

Ποντικούσα Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Ποντικούσα Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Klhsh Nisaki Pontikousa Astupalaia Dodekanhsa | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Ποντικούσας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Ποντικούσα | Pontikousa phone - dialing code.

Περισσότερα »

Στεφάνια Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Στεφάνια Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Kodikos Nisaki Stefania Astupalaia Dodekanhsa | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Στεφανιών. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Στεφάνια | Stefania phone - dialing code.

Περισσότερα »

Σύρνα Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Σύρνα Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Nisaki Surna Astupalaia Dodekanhsa Phone Code | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) της Σύρνας. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στην Σύρνα | Syrna phone - dialing code.

Περισσότερα »

Τηγάνι Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Τηγάνι Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Nisaki Thgani Astupalaia Dodekanhsa Phone Code | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Τηγανίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Τηγάνι | Tigani phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φωκιονήσια Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Φωκιονήσια Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Klhsh Nisides Fokionhsia Astupalaia Dodekanhsa | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) των Φωκιονησίων. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στα Φωκιονήσια | Fokionisia phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χονδρό Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Χονδρό Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Nisaki Xondro Astupalaia Dodekanhsa Phone Code | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χονδρού. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χονδρό | Xondro phone - dialing code.

Περισσότερα »

Χονδρονήσι Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243

Χονδρονήσι Αστυπάλαιας. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2243 ● Klhsh Nisaki Xondronhsi Astupalaia Dodekanhsa | Map Phone Code

22430 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Χονδρονησίου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στο Χονδρονήσι | Xondronisi phone - dialing code.

Περισσότερα »

Φράγκος Λειψών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247

Φράγκος Λειψών. Υπεραστικός κωδικός κλήσης σταθερού τηλεφώνου 2247 ● Nisaki Fragkos Leipsoi Dodekanhsa Phone Code | Map Phone Code

22470 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Φράγκου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Φράγκο | Fragkos phone - dialing code.

Περισσότερα »

Αρχάγγελος Λέρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2247

Αρχάγγελος Λέρου. Υπεραστικός κωδικός κλήσης τηλεφώνου 2247 ● Nisaki Arxaggelos Leros Dodekanhsa Phone Code | Map Phone Code

22470 - Ο υπεραστικός κωδικός κλήσης για τα σταθερά τηλέφωνα (Εθνικός Κωδικός Προορισμού) του Αρχαγγέλου. Ζώνη Αριθμοδότησης, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, Γεωγραφικός Τηλεφωνικός Αριθμός κλπ στον Αρχάγγελο | Arxaggelos phone - dialing code.

Περισσότερα »